Disclaimer

Gegevens op onze website jorrin-control.nl​

Jorrin Control besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Jorrin Control kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die op of via de website wordt gevonden. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is dan ook voor rekening en risico van de gebruiker.

Jorrin Control is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën door of namens Jorrin Control via deze website. Jorrin Control is ten slotte niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.

Hyperlinks op en naar onze website​

Deze website kan (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen bevatten. Daarnaast worden eventueel vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Jorrin Control is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Deze (hyper)links zijn slechts opgenomen om jou zo volledig mogelijk te informeren.

Informatie op website en berichtgeving​

Als informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn.