Over Jorrin Control

Jorrin Control is vanuit vragen en wensen uit de praktijk ontstaan. In het technisch beheer van installaties misten we een praktische, betaalbare unit waarmee (CV) installaties van kleinere gebouwen op afstand in de gaten kunnen worden gehouden.

Iets dergelijks bestond niet op de markt. Daarom besloten we een unit te ontwikkelen. Met precies die eigenschappen die nodig zijn om de planning en de werkzaamheden van een installateur beheersbaarder te maken.

‘Meer regie over je planning en werkzaamheden’

We hebben niet voor niets voor de naam Jorrin Control gekozen. Met Jorrin Control geven we installateurs meer controle over hun planning en werkzaamheden. Ook bewoners, gebruikers en beheerders van gebouwen hebben meer regie over de installaties in hun gebouw door op afstand mee te kunnen kijken.

Jorrin Control heeft tezamen met een student van TU de unit ontwikkeld. We werken als leverancier nauw samen met installateurs die de unit kunnen installeren als men dat zelf niet wil of kan.

Met de ervaring van onze gebruikers, blijven we de unit daarnaast continu door ontwikkelen.