Privacy statement

Jorrin Control respecteert je privacy en doet er alles aan om je persoonsgegevens te beschermen. Jorrin Control vindt het belangrijk dat haar dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We stemmen onze dienstverlening zoveel mogelijk af op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we je persoonsgegevens zorgvuldig en veilig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het privacy statement is van toepassing op alle gegevens die wij verzamelen en verwerken van (potentiële) klanten en van gebruikers van onze websites of applicatie.

Gegevens die we verzamelen:​

We verzamelen gegevens op de volgende manieren:

 • Gegevens die je aan ons levert.
 • Gegevens die we ontvangen op basis van gebruik van onze diensten en producten.

Welke gegevens verwerken wij en met welke doelen?​

Als je onze website bezoekt:

 • Verwerken wij een aantal gegevens van je om de functionaliteiten van onze website te beheren en te verbeteren en gebruik te analyseren. We gebruiken hiervoor ook cookies. We kunnen hiervoor het IP-adres van je apparaat, de bezochte webpagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die je gebruikt en de duur van een bezoek of sessie verwerken.
 • Je kunt bij ons een online aanvraagformulier invullen en een opmerking of vraag plaatsen. Wij verwerken je gegevens zodat we je aanvraag kunnen beoordelen en contact met je kunnen opnemen over je aanvraag. We verwerken hiervoor je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Als je een overeenkomst met ons aangaat:​

 • Verwerken we je gegevens met het doel onze overeenkomst uit te voeren. Wij verwerken je gegevens zodat we de door jou gekozen dienst kunnen aanbieden en voor onze administratie. Gegevens die wij kunnen verwerken zijn naam, adres en vestigingsplaats van het bedrijf, naam en geslacht contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Verwerken we je gegevens wanneer je een applicatie van ons gebruikt. Je krijgt toegang met een gebruikersnaam en wachtwoord. We verwerken je gegevens zodat je kunt inloggen op de applicatie. Deze gegevens zijn je gebruikersnaam en wachtwoord, je (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, postcode, gebruikslogs, IP-adres, e-mailadres, geslacht. De beheerwebsite, waar verschillende data worden geregistreerd, is een beveiligde website met beveiligd login- en wachtwoordmanagement.
 • Verwerken we je gegevens om facturen te verzenden en betalingen te administreren. Het doel is om te factureren en onze administratie te voeren. We verwerken voor dit doel de naam, adres en vestigingsplaats van het bedrijf, betalingsgegevens, factuurgegevens, contactgegevens en andere gegevens in onze klantenadministratie.​
 • Hebben we graag contact met je en onderhouden we dit contact graag. We willen je een optimale service bieden. Om mogelijke vragen te beantwoorden, voor intern beheer, ter behandeling van klachten of geschillen, verwerken we de naam en adresgegevens van je bedrijf en contactgegevens.​
 • Kun je van ons een nieuwsbrief of aanbieding ontvangen om je van dienst te zijn (promotie- en marketingdoeleinden), met jouw toestemming. We gebruiken je gegevens om je te kunnen benaderen via post, e-mail of telefoon. Je kunt je hiervoor afmelden via de link onder aan de e-mail je kunt je afmelding per brief of telefoon kenbaar maken. We verwerken je contactgegevens zoals je e-mailadres, jouw naam, naam en adresgegevens van het bedrijf en eventueel je geslacht (om de e-mails te personaliseren).
 • Wanneer je voor je werk contact met ons hebt, kunnen wij je persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of je jouw bedrijf mag vertegenwoordigen.

Communicatie via social media:​

Wij zijn actief op social media zoals Twitter, Facebook, en LinkedIn. Als je via social media contact met ons opneemt, verwerken wij je gegevens voor de volgende doelen: om contact met je op te nemen, om de vragen die je via social media stelt te kunnen beantwoorden of om je mening te horen. We verwerken hierbij je contactgegevens zoals bijvoorbeeld je (gebruikers)naam (social-ID), adres, e-mailadres.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten

 • Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken we hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt over een product.​
 • Om onze websites, applicaties en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan. Hiervoor kunnen wij persoonsgegevens verwerken of via het systeem monitoren.

Bewaren van gegevens

 • Er worden niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de hierboven genoemde doeleinden verzamelt.
 • Als wij je persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij je van tevoren om je toestemming.

De volgende gegevensverwerking mag als noodzakelijk worden beschouwd:

 • Voor de uitvoering van onze overeenkomst waarbij jij partij bent, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van jouw verzoek en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst.
 • Om onze wettelijke verplichtingen na te komen.​
 • Voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ons of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Wij bewaren je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Beveiliging

Jorrin Control treft passende adequate technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Denk hierbij aan (standaard) passende beveiligingsniveaus, beveiligde servers en fysieke beveiliging van de ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Inschakeling van derden​

We schakelen bij de uitvoering van onze werkzaamheden en andere bedrijfsactiviteiten ook derden in. Denk hierbij aan postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de diensten jouw gegevens verwerken, moeten deze derden je gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze derden moeten aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen genomen hebben en geheimhouding betrachten. Wij treffen zelf ook de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen.

Verzoek om inzage, correctie en verwijdering​

Je kunt bij ons op ieder moment zelf je persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. Je kunt ook navragen of alle gegevens die we van jou ontvangen hebben juist zijn. Zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken leveren wij je een overzicht van de gegevens die bij ons bekend zijn. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek sturen met een kopie van je legitimatiebewijs naar Jorrin Control, Hoogeveenenweg 100, Unit 2.07, 2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel.

Contact

Met deze privacy statement willen we je duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met informatie op onze website en jouw persoonsgegevens. Heb je vragen over deze privacy statement, dan kunt je contact met ons opnemen via info@jorrin-control.nl