Voor gebouwbeheerders

‘Jorrin Control heeft de oplossing voor gebouwbeheerders en VVE’s van kleinere flatgebouwen’

In flatgebouwen staan over het algemeen meerdere centrale verwarming ketels opgesteld. Hetzelfde geldt voor kleinere kantoorgebouwen.

Meerdere CV-ketels wordt met enige regelmaat geadviseerd installateur met als achterliggende gedachte: ‘Als er één cv-ketel is uitgevallen, heb je nog een tweede of zelfs derde ketel die het defecte exemplaar kan opvangen, dus je zit nooit in de kou.’

Het probleem in deze gedachtegang is, dat de CV-ketels zijn opgesteld met een standalone regeling. Er is geen communicatie mogelijk met de CV-installatie. Hierdoor zijn er geen metingen en komt er ook géén storingsmelding. Je merkt dus pas dat een ketel defect is, als het te laat is: de tweede of derde verwarmingsketel begeeft het en je zit alsnog in de kou.

Ook voor legionella beheer is de unit goed toepasbaar. Door de temperatuurmeters op de boiler en warmwaterleidingen te plaatsen kan de in en uitgaande temperatuur goed bewaakt worden. Door de mogelijkheid om oude metingen terug te zien wordt het beheer verbeterd en vereenvoudigd.

Jorrin Control heeft de oplossing voor VVE’s van kleinere flatgebouwen

Wij ontwikkelden een beheerunit, speciaal voor kleinere gebouwen. Een unit die precies doet wat hij moet doen en die ook nog heel betaalbaar is.

Met deze unit kan je installateur op afstand diverse metingen doen, zoals een temperatuurmeting en de installatiedruk. Hij kan een waarschuwingsmelding instellen, zodat hij eventuele problemen altijd voor is. Een comfortabele gedachte!

‘Dankzij Jorrin Control zit je nooit meer in de kou bij een storing in je centrale verwarming’

Met Jorrin Control voorkom je een spoedopdracht bij je installateur met de bijbehorende hoge kosten. En je zit samen met je medebewoners niet onnodig in de kou!

‘Vraag naar Jorrin Control bij het onderhoudsbedrijf van je centrale verwarming of bij je installateur.’